10 офиса на НАП с нови сметки от 1 ноември

10 офиса на НАП с нови сметки от 1 ноември

Десет териториални структури на НАП ще имат нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 ноември 2016 г. Става въпрос за…Още

Изчисляване на трудов стаж при непълен месец

Изчисляване на трудов стаж при непълен месец

Здравейте, приятели, Днес ще обърна съвсем накратко внимание на това как се изчислява трудовият стаж, когато служителят не е бил в трудово правоотношение през всички…Още

Облагане на разходите в натура с окончателен данък върху разходите по ЗКПО

Облагане на разходите в натура с окончателен данък върху разходите по ЗКПО

В ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., беше обнародван ЗИД на ЗКПО, с който се направи съществено изменение във фискалното третиране на разходите за активи,…Още

Сериозна промяна в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Сериозна промяна в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Както вече ви съобщихме, в ДВ бр.74 от 20.09.2016 г. беше публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.…Още

Изменение на ЗЮЛНЦ и съответни промени в ЗКПО

Изменение на ЗЮЛНЦ и съответни промени в ЗКПО

В ДВ бр.74 от 20.09.2016 е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за ЮЛНЦ. С преходните и заключителните разпоредби са направени промени и…Още

За нас
ФРС България е млада компания, собственост на хора със солидно образование и опит в областта на счетоводството. Ние превръщаме данните в информация за вашия бизнес. Вижте повече за нас на долните линкове.
Услуги
ФРС България предоставя цялата гама услуги в областта на счетоводните услуги и бизнес консултациите. Специализирани сме в пълно обслужване на микро, малки и средни предприятия във всички сектори на икономиката. Ние работим с ясни условия без скрити и допълнителни такси. Вижте повече за услугите, които предоставяме.
Последни новини