Мениджмънт

Вера Трендафилова
Vera PetrovaМагистър по счетоводство от Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов и докторант към катедра счетоводство на същия университет.

Професионален опит от над 10 години в областта на пълно счетоводно и данъчно-осигурително обслужване на микро, малки и средни предприятия, финансово управление, проектно финансиране.

Главен счетоводител на дружеството.