Мениджмънт

Управляващи съдружници на ФРС България ООД:

Вера Петрова
Vera PetrovaМагистър по счетоводство от Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов и докторант към катедра счетоводство на същия университет.

Професионален опит от над 10 години в областта на пълно счетоводно и данъчно-осигурително обслужване на микро, малки и средни предприятия, финансово управление, проектно финансиране.

Главен счетоводител на дружеството.

Светлин Георгиев
Svetlin-GeorgievБакалавър по счетоводство, финанси и контрол от Висше училище по застраховане и финанси, гр. София.

Професионален опит от над 6 години в областта на пълно счетоводно и данъчно-осигурително обслужване на микро, малки и средни предприятия.

Ръководи връзките с клиентите на дружеството.