FRS

Оформяне на трудова книжка от ИТ

” Здравейте, Казусът е: Трудовата книжка е оформена от ИТ – вписана е датата на прекратяване на трудовото правоотношение и основанието по чл.327, ал. 2 от КТ. Проблемът е, че няма кой да постави правоъгълния печат за трудовия стаж. Новият работодател го изисква. Благодаря! “ Отговор: “Здравейте, Когато е невъзможно предходният работодател да впише продължителността на признатия трудов стаж в книжката, това се извършва от ИТ – вижте чл.350а от КТ. Освен това никъде няма изискване за вписване на признатия…Още

Декларираме пред НАП получените или предоставени парични заеми

От НАП напомнят, че физическите лица трябва задължително да декларират получените парични заеми в годишната данъчна декларация за 2015 г., ако тези заеми надвишават определена сума. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити, уточняват от Агенцията. Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2015 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени…Още

ДДС при депозит

” Здравейте! Имам следния въпрос: Трябва ли да издам фактура за депозит по договор за наем и трябва ли да се начислява ДДС?” Отг.: “Здравейте! При сключване на договор за наем се дължи депозитна сума, която да покрие евентуални бъдещи събития, които биха могли да настъпят /предсрочно прекратяване, неплатени сметки за ток, вода и т.н./В тези случаи, предвид обстоятелството, че заплащането на сумата не може да бъде определено като насрещна престация към конкретна облагаема доставка, същото не може да се…Още

фактуриране на платен аванс

Здравейте, Имаме заплатен аванс по сключен договор за извършване на услуга, като сумата е постъпила в сметката ни на 29.10.2015. Дали ще е проблем да издадем фактурата с дата 02.11.2015 Отговор: Здравейте! Няма никакъв проблем да издадете фактурата с дата 02.11, тъй като спазвате 5 дневния срок съгласно ЗДДС.Още

Предложения за разяснения към МСС12 и МСС21

На 21.10.2015 г. Комитетът по разясненията към СМСС публикува предложение за приемане на две нови разяснения към МСС12 и МСС21, касаещи практическото прилагане на двата стандарта . Предложението относно МСС12 предоставя насоки за отчитането на несигурността във връзка с данъка върху дохода. Второто предложение се занимава с валутния курс, който се прилага при отчитане на сделки в чуждестранна валута с авансово плащане. Очаквайте подробности.Още