Новини от света

Проект за практическо ръководство по прилагането на концепцията за същественост

IASB публикува проект за практическо ръководство по прилагането на концепцията за същественост, част от по-широката инициатива на Борда за подобряване на оповестяванията. Срокът за изпращане на становища е 26 Февруари 2016 г. По-долу можете да прочетете превод на прес съобщението на Борда. Концепцията за същественост е филтър, чрез който ръководството пресява информацията, така че финансовите отчети да включват цялата финансова информация, която би могла да повлияе на инвестиционните решения на потребителите. Тя помага на ръководството да представи съществената информация по…Още

Предложения за разяснения към МСС12 и МСС21

На 21.10.2015 г. Комитетът по разясненията към СМСС публикува предложение за приемане на две нови разяснения към МСС12 и МСС21, касаещи практическото прилагане на двата стандарта . Предложението относно МСС12 предоставя насоки за отчитането на несигурността във връзка с данъка върху дохода. Второто предложение се занимава с валутния курс, който се прилага при отчитане на сделки в чуждестранна валута с авансово плащане. Очаквайте подробности.Още

Отлагане на влизането в сила на измененията в МСФО10 и МСС28

Миналата седмица (на 9 август 2015) Бордът издаде проект за отлагане датата на влизане в сила на измененията в МСФО10 и МСС28. Към настоящия момент планираната дата на влизане в сила е 1 Януари 2016. Да напомним в какво се състояха измененията в посочените два стандарта: Тези изменения бяха публикувани през Септември 2014 и целта им беше да се изяснят въпроси, свързани с прехвърлянето на активи от инвеститора към асоциираното предприятие или съвместното предприятие и обратно, като под прехвърляне се…Още

Доклад на EFRAG от проучване за бъдещото прилагане на МСФО9

На 4 август EFRAG публикува доклад – обобщение на мненията на бизнеса, събрани чрез попълване на въпросник по бъдещото прилагане на МСФО9. Въпросникът е част от предварителния етап по приемане на МСФО9 от ЕС. Целта на проучването е да се изясни степента, до която бизнесът продължава да има същите притеснения, които беше изразил при предходни полеви тестове, и след окончателното публикуване на МСФО9 през юли 2014. В проучването са взели участие 24 компании, като повечето от тях са представили само…Още