Новини от света

Проект за пояснения към МСФО15

На 30 юли Съветът по МСС публикува предложение за пояснения и допълнителни преходни облекчения към МСФО15. Общественото обсъждане е открито до 28 октомври 2015 г. Поясненията са в посока: идентификация на задължението за изпълнение по договор; как да се определи дали дадена от страните, които участват в сделката, е титуляр или агент; как да се определи дали даден лиценз дава на клиента право на достъп или право на използване на на някаква интелектуална собственост на предприятието.Още

Отлагане на влизането в сила на МСФО15

След като на 9 юли стандартизационната организация на САЩ – FASB, прие едногодишно отлагане на влизането в сила на новия МСФО 15 Признаване на приходи, на 22 юли Съветът по международни счетоводни стандарти (IASB) взе същото решение. През септември Съветът ще вземе формалното решение за конкретната нова дата, на която стандартът ще влезе в сила. Междувременно към МСФО15 ще бъдат публикувани пояснения, които са важни за улесняване на прилагането му. Целта на отлагането е да се даде време на предприятията…Още