Новини от България

Изменения в ЗДДФЛ

Във вчерашния брой на Държавен вестник (бр.61/11.08.2015) освен пенсионната реформа под формата на изменение в КСО, беше обнародван и Закон за националната служба за охрана. В тази връзка са направени малки изменения в ЗДДФЛ, които касаят само НСО и неговите служители. Уточнява се, че в облагаемия доход на тези служители не се включват безплатната храна, порционните пари, вещевото имущество и снаряжение, различни обезщетения и помощи. Служебните им правоотношения се приравняват на трудови. Изменението на ЗДДФЛ влиза в сила от 1…Още

Изменения в КСО

Публикувани са измененията в КСО във връзка с пенсионната реформа. Интересното е, че с допълнителните разпоредби се отменя пар.2а от ДР на Кодекса на труда, който беше приет и обнародван на 17.07.2015 г. При това отмяната важи с обратна сила – отново от 17.07.2015 г. Въпросният параграф освобождаваше микро- и малките предприятия от задълженията да спазват изискванията на чл.136а (удължаване на работно време) и чл.138а (въвеждане на непълно работно време). Също така тези предприятия бяха освободени от задължението по чл.181…Още

Проект за промяна в ЗДДФЛ входиран в парламента

Днес явно е ден на законопроекти от нашата сфера. Преди малко беше входиран и проект за промяна в ЗДДФЛ. Предложението е на групата на ПФ и по същество представлява форма на семейно подоходно облагане, което обаче противоречи на концепцията на плоския данък. Да видим дали ще мине. http://parliament.bg/bills/43/554-01-147.pdfОще