Новини от България

Министерство на финансите публикува проект за промяна на ЗКПО за обществено обсъждане

На 12.09.2015 г. Министерство на финансите публикува на сайта си проект за промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане. Както обикновено в преходните и заключителните разпоредби са включени промени и в останалите данъчни закони. Срокът за изпращане на коментари и становища е 26.09.2015 г. Най-съществена е промяната в ЗДДФЛ. Въвежда се нов данък върху дохода – между 0 и 2% от данъчната основа в полза на местния общински бюджет. Всяка община до 31 октомври на годината има право да определи…Още

Проектът за Закон за счетоводството – одобрен на първо четене от бюджетната комисия

На 10.09.2015 г. на първото заседание на парламентарната бюджетна комисия след лятната ваканция депутатите разгледаха на първо четене проекта за Закон за счетоводството. Неофициалната информация е, че проекът е одобрен на първо четене.Още

Изменения в ЗДДФЛ

Във вчерашния брой на Държавен вестник (бр.61/11.08.2015) освен пенсионната реформа под формата на изменение в КСО, беше обнародван и Закон за националната служба за охрана. В тази връзка са направени малки изменения в ЗДДФЛ, които касаят само НСО и неговите служители. Уточнява се, че в облагаемия доход на тези служители не се включват безплатната храна, порционните пари, вещевото имущество и снаряжение, различни обезщетения и помощи. Служебните им правоотношения се приравняват на трудови. Изменението на ЗДДФЛ влиза в сила от 1…Още

Изменения в КСО

Публикувани са измененията в КСО във връзка с пенсионната реформа. Интересното е, че с допълнителните разпоредби се отменя пар.2а от ДР на Кодекса на труда, който беше приет и обнародван на 17.07.2015 г. При това отмяната важи с обратна сила – отново от 17.07.2015 г. Въпросният параграф освобождаваше микро- и малките предприятия от задълженията да спазват изискванията на чл.136а (удължаване на работно време) и чл.138а (въвеждане на непълно работно време). Също така тези предприятия бяха освободени от задължението по чл.181…Още

Проект за промяна в ЗДДФЛ входиран в парламента

Днес явно е ден на законопроекти от нашата сфера. Преди малко беше входиран и проект за промяна в ЗДДФЛ. Предложението е на групата на ПФ и по същество представлява форма на семейно подоходно облагане, което обаче противоречи на концепцията на плоския данък. Да видим дали ще мине. http://parliament.bg/bills/43/554-01-147.pdfОще