Новини

НАП възстановява ДДС по-бързо и без проверка

От 1 септември НАП ще възстановява без проверка ДДС на фирми, отговарящи на определени условия. Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха възможност облекченият ред за възстановяване на подоходен и местен данък да може да се прилага и за ДДС. Задължително условие за облекчения ред е в месечната справка-декларация да е посочена валидна банкова сметка в лева, по която сумата да бъде възстановена. Затова от 1 септември в e-услугата за подаване на ДДС документи по интернет ще бъде дадена възможност…Още

Удостоверенията за местно лице по СИДДО ще се издават в офисите на НАП

От 15 август 2016 г. удостоверенията за местно лице на Република България по смисъла на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) ще се издават от съответната компетентна териториална структура на НАП. Досега документите се издаваха само от Централно управление на НАП в София. Съвсем скоро на сайта на НАП ще бъде достъпна и новата бланка на “Искане за издаване на удостоверение за местно лице” (Обр. № Окд-273).Още

Декларираме пред НАП получените или предоставени парични заеми

От НАП напомнят, че физическите лица трябва задължително да декларират получените парични заеми в годишната данъчна декларация за 2015 г., ако тези заеми надвишават определена сума. Изискването обаче не задължава гражданите да декларират банковите си кредити, уточняват от Агенцията. Физическите лица трябва да попълнят подоходна декларация, ако през 2015 г. са получили парични заеми, чийто общ размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2015 г. част от тях са непогасени. На обявяване пред НАП подлежат и всички непогасени…Още

Здравноосигурителният статус се формира по нови правила

За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се лица и без платени здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, в края на 2015 г. бяха приети допълнения в Закона за здравното осигуряване. Тези допълнения изрично регламентират начина за формиране на здравноосигурителния статус на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса. Съгласно новата разпоредба на чл. 39, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване:„Здравноосигурителният статус, необходим за упражняване…Още

Проект за практическо ръководство по прилагането на концепцията за същественост

IASB публикува проект за практическо ръководство по прилагането на концепцията за същественост, част от по-широката инициатива на Борда за подобряване на оповестяванията. Срокът за изпращане на становища е 26 Февруари 2016 г. По-долу можете да прочетете превод на прес съобщението на Борда. Концепцията за същественост е филтър, чрез който ръководството пресява информацията, така че финансовите отчети да включват цялата финансова информация, която би могла да повлияе на инвестиционните решения на потребителите. Тя помага на ръководството да представи съществената информация по…Още