Новини

Министерство на финансите публикува проект за промяна на ЗКПО за обществено обсъждане

На 12.09.2015 г. Министерство на финансите публикува на сайта си проект за промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане. Както обикновено в преходните и заключителните разпоредби са включени промени и в останалите данъчни закони. Срокът за изпращане на коментари и становища е 26.09.2015 г. Най-съществена е промяната в ЗДДФЛ. Въвежда се нов данък върху дохода – между 0 и 2% от данъчната основа в полза на местния общински бюджет. Всяка община до 31 октомври на годината има право да определи…Още

Проектът за Закон за счетоводството – одобрен на първо четене от бюджетната комисия

На 10.09.2015 г. на първото заседание на парламентарната бюджетна комисия след лятната ваканция депутатите разгледаха на първо четене проекта за Закон за счетоводството. Неофициалната информация е, че проекът е одобрен на първо четене.Още

Отлагане на влизането в сила на измененията в МСФО10 и МСС28

Миналата седмица (на 9 август 2015) Бордът издаде проект за отлагане датата на влизане в сила на измененията в МСФО10 и МСС28. Към настоящия момент планираната дата на влизане в сила е 1 Януари 2016. Да напомним в какво се състояха измененията в посочените два стандарта: Тези изменения бяха публикувани през Септември 2014 и целта им беше да се изяснят въпроси, свързани с прехвърлянето на активи от инвеститора към асоциираното предприятие или съвместното предприятие и обратно, като под прехвърляне се…Още

Изменения в ЗДДФЛ

Във вчерашния брой на Държавен вестник (бр.61/11.08.2015) освен пенсионната реформа под формата на изменение в КСО, беше обнародван и Закон за националната служба за охрана. В тази връзка са направени малки изменения в ЗДДФЛ, които касаят само НСО и неговите служители. Уточнява се, че в облагаемия доход на тези служители не се включват безплатната храна, порционните пари, вещевото имущество и снаряжение, различни обезщетения и помощи. Служебните им правоотношения се приравняват на трудови. Изменението на ЗДДФЛ влиза в сила от 1…Още