Новини

Изменения в КСО

Публикувани са измененията в КСО във връзка с пенсионната реформа. Интересното е, че с допълнителните разпоредби се отменя пар.2а от ДР на Кодекса на труда, който беше приет и обнародван на 17.07.2015 г. При това отмяната важи с обратна сила – отново от 17.07.2015 г. Въпросният параграф освобождаваше микро- и малките предприятия от задълженията да спазват изискванията на чл.136а (удължаване на работно време) и чл.138а (въвеждане на непълно работно време). Също така тези предприятия бяха освободени от задължението по чл.181…Още

Доклад на EFRAG от проучване за бъдещото прилагане на МСФО9

На 4 август EFRAG публикува доклад – обобщение на мненията на бизнеса, събрани чрез попълване на въпросник по бъдещото прилагане на МСФО9. Въпросникът е част от предварителния етап по приемане на МСФО9 от ЕС. Целта на проучването е да се изясни степента, до която бизнесът продължава да има същите притеснения, които беше изразил при предходни полеви тестове, и след окончателното публикуване на МСФО9 през юли 2014. В проучването са взели участие 24 компании, като повечето от тях са представили само…Още

Проект за пояснения към МСФО15

На 30 юли Съветът по МСС публикува предложение за пояснения и допълнителни преходни облекчения към МСФО15. Общественото обсъждане е открито до 28 октомври 2015 г. Поясненията са в посока: идентификация на задължението за изпълнение по договор; как да се определи дали дадена от страните, които участват в сделката, е титуляр или агент; как да се определи дали даден лиценз дава на клиента право на достъп или право на използване на на някаква интелектуална собственост на предприятието.Още

Отлагане на влизането в сила на МСФО15

След като на 9 юли стандартизационната организация на САЩ – FASB, прие едногодишно отлагане на влизането в сила на новия МСФО 15 Признаване на приходи, на 22 юли Съветът по международни счетоводни стандарти (IASB) взе същото решение. През септември Съветът ще вземе формалното решение за конкретната нова дата, на която стандартът ще влезе в сила. Междувременно към МСФО15 ще бъдат публикувани пояснения, които са важни за улесняване на прилагането му. Целта на отлагането е да се даде време на предприятията…Още

Проект за промяна в ЗДДФЛ входиран в парламента

Днес явно е ден на законопроекти от нашата сфера. Преди малко беше входиран и проект за промяна в ЗДДФЛ. Предложението е на групата на ПФ и по същество представлява форма на семейно подоходно облагане, което обаче противоречи на концепцията на плоския данък. Да видим дали ще мине. http://parliament.bg/bills/43/554-01-147.pdfОще