Новини

Отлагане на влизането в сила на МСФО15

След като на 9 юли стандартизационната организация на САЩ – FASB, прие едногодишно отлагане на влизането в сила на новия МСФО 15 Признаване на приходи, на 22 юли Съветът по международни счетоводни стандарти (IASB) взе същото решение. През септември Съветът ще вземе формалното решение за конкретната нова дата, на която стандартът ще влезе в сила. Междувременно към МСФО15 ще бъдат публикувани пояснения, които са важни за улесняване на прилагането му. Целта на отлагането е да се даде време на предприятията…Още

Проект за промяна в ЗДДФЛ входиран в парламента

Днес явно е ден на законопроекти от нашата сфера. Преди малко беше входиран и проект за промяна в ЗДДФЛ. Предложението е на групата на ПФ и по същество представлява форма на семейно подоходно облагане, което обаче противоречи на концепцията на плоския данък. Да видим дали ще мине. http://parliament.bg/bills/43/554-01-147.pdfОще