Въпроси и отговори

Вписване на допълнителен договор в трудовата книжка

” Здравейте 🙂 Поставена съм пред следния казус : Служител има два сключени договора – основен и допълнителен. След освобождаване от длъжност и от двете места работодателят по основния договор е сложил продълговат печат. Но работодателят по допълнителния договор е записал само дата на прекратяване и основание за освобождаване по КТ. Изрично е написано, че служителят е работил на 4 часа. Не е сложен въпросния продълговат печат, тъй като осигурителния стаж не е равен на зачетения. От НОИ твърдят, че…Още

Оформяне на трудова книжка от ИТ

” Здравейте, Казусът е: Трудовата книжка е оформена от ИТ – вписана е датата на прекратяване на трудовото правоотношение и основанието по чл.327, ал. 2 от КТ. Проблемът е, че няма кой да постави правоъгълния печат за трудовия стаж. Новият работодател го изисква. Благодаря! “ Отговор: “Здравейте, Когато е невъзможно предходният работодател да впише продължителността на признатия трудов стаж в книжката, това се извършва от ИТ – вижте чл.350а от КТ. Освен това никъде няма изискване за вписване на признатия…Още

ДДС при депозит

” Здравейте! Имам следния въпрос: Трябва ли да издам фактура за депозит по договор за наем и трябва ли да се начислява ДДС?” Отг.: “Здравейте! При сключване на договор за наем се дължи депозитна сума, която да покрие евентуални бъдещи събития, които биха могли да настъпят /предсрочно прекратяване, неплатени сметки за ток, вода и т.н./В тези случаи, предвид обстоятелството, че заплащането на сумата не може да бъде определено като насрещна престация към конкретна облагаема доставка, същото не може да се…Още

фактуриране на платен аванс

Здравейте, Имаме заплатен аванс по сключен договор за извършване на услуга, като сумата е постъпила в сметката ни на 29.10.2015. Дали ще е проблем да издадем фактурата с дата 02.11.2015 Отговор: Здравейте! Няма никакъв проблем да издадете фактурата с дата 02.11, тъй като спазвате 5 дневния срок съгласно ЗДДС.Още