Данъчно третиране на гаранционен депозит по договор за наем от гледна точка на ЗДДС-рев.01-201508