” Здравейте! Имам следния въпрос: Трябва ли да издам фактура за депозит по договор за наем и трябва ли да се начислява ДДС?”

Отг.:

“Здравейте! При сключване на договор за наем се дължи депозитна сума, която да покрие евентуални бъдещи събития, които биха могли да настъпят /предсрочно прекратяване, неплатени сметки за ток, вода и т.н./В тези случаи, предвид обстоятелството, че заплащането на сумата не може да бъде определено като насрещна престация към конкретна облагаема доставка, същото не може да се третира като авансово плащане и не обуславя изискуемост на ДДС за размера на плащането.”