” Здравейте,
Казусът е: Трудовата книжка е оформена от ИТ – вписана е датата на прекратяване на трудовото правоотношение и основанието по чл.327, ал. 2 от КТ. Проблемът е, че няма кой да постави правоъгълния печат за трудовия стаж. Новият работодател го изисква.
Благодаря!

Отговор:

“Здравейте,
Когато е невъзможно предходният работодател да впише продължителността на признатия трудов стаж в книжката, това се извършва от ИТ – вижте чл.350а от КТ. Освен това никъде няма изискване за вписване на признатия трудов стаж в правоъгълен печат – това се прави в практиката само за удобство. Важното е да се впише самият трудов стаж – с цифри и думи.
Така че във вашия случай – върнете се в ИТ и изискайте да ви довършат вписването в книжката.
А на колегата, работещ(а) за новия Ви работодател, кажете, че никъде в законодателството няма обвързване на сключването на трудов договор и постъпването на работа с точното оформяне на стажа при предходния работодател. Липсата на посочен трудов стаж е Ваш проблем, не негов/неин.
Успех!