Обслужване на Микро предприятия

Пълно счетоводно и данъчно обслужване на микро предприятия.

Пакетна услуга, подходяща за стартиращи или микро предприятия с нисък оборот и малко персонал.

 • Фиксирана месечна такса според вида на бизнеса.
 • Събиране на документи от офис на клиента
 • Текущо счетоводно отчитане
 • Ежемесечни доклади за резултата от дейността
 • Годишно приключване – изготвяне на годишен финансов отчет, подаване на отчет за нуждите на статистиката, изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация, публикуване на отчет в търговски регистър
 • Отчитане на ДДС
 • Администриране на отношенията с персонала
 • Подаване на всички необходими декларации в НАП
 • Съдействие по въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд
 • Администриране на банкови разплащания, в т.ч. захранване на банкова сметка
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ, ИТ, ТР и всякакви други държавни и общински органи