Финансово-счетоводни услуги за МСП

Предназначени са за малки и средни предприятия и се структурират според техните нужди. Готови сме да поемем пълно обслужване, в това число:

 • Събиране на документи от офис на клиента
 • Текущо счетоводно отчитане
 • Ежемесечни доклади за резултата от дейността
 • Годишно приключване – изготвяне на годишен финансов отчет, подаване на отчет за нуждите на статистиката, изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация, публикуване на отчет в търговски регистър
 • Отчитане на ДДС
 • Администриране на отношенията с персонала
 • Подаване на всички необходими декларации в НАП
 • Съдействие по въпроси, свързани със здравословните и безопасни условия на труд
 • Представителство пред органите на НАП, НОИ, ИТ, ТР и всякакви други държавни и общински органи
 • Анализ на паричните потоци
 • Изготвяне на финансови модели и прогнози

Заплащането се формира или на база на фиксирана месечна такса, или на обем извършена работа – според това как е по-приемливо за нашия клиент.