Запитване за цени на услуги

Лице за контакт*
Име на фирма*
Телефон:*
Email:*
Въпроси, свързани с дейността и документооборота:
Фактическа дейност на фирмата:*
(дейността, която се документира от фактурите за покупки и продажби)
Правен статут:*
(ЕООД, ООД, АД, ЕТ, СД и др.)
Сделки в ЕС: дане
Сделки извън ЕС: дане
Ориентировъчен брой документи на месец:*
(приходни+разходни+банкови извлечения)
Брой левови банкови сметки:*
Брой валутни банкови сметки:*
Брой касови апарати:*
Брой на персонала:*
Регистрация по ЗДДС:* дане
Други специфични изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате
captcha
Моля, въведете кода тук:

*Полетата със звездички са задължителни!