МСФО

За проекта за Разяснение на МСС21

През 2014 г. Комитета по разяснения към СМСС беше сезиран с един на пръв поглед ясен въпрос – „Кой курс трябва да се използва при отчитане на авансово плащане по сделка в чуждестранна валута?“. По-конкретно питането е развито в следния сценарий: По кой валутен курс трябва да се признае приходът от сделката – този в момент Т0, Т1 или Т2, където моменти са: В момент Т0 предприятието сключва с клиент сделка за продажба на някаква стока, като цената е деноминирана…Още

Представяне на проекта за Практическо ръководство по прилагане на концепцията за същественост

В рамките на инициативата за подобряване на оповестяванията IASB беше сезиран от много страни за различни трудности, които мениджърите и съставителите срещат при практическото прилагане на концепцията за същественост. Такава трудност е отсяването на несъществената от съществената информация. Неправилното разграничаване на несъществената информация може да доведе до свръх-оповестяване във финансовия отчет и замъгляване на съществените данни. Може да има и обратния резултат – да доведе до пропускане на съществена информация. Много често мениджърите не са сигурни как да прилагат концепцията…Още

Проект за практическо ръководство по прилагането на концепцията за същественост

IASB публикува проект за практическо ръководство по прилагането на концепцията за същественост, част от по-широката инициатива на Борда за подобряване на оповестяванията. Срокът за изпращане на становища е 26 Февруари 2016 г. По-долу можете да прочетете превод на прес съобщението на Борда. Концепцията за същественост е филтър, чрез който ръководството пресява информацията, така че финансовите отчети да включват цялата финансова информация, която би могла да повлияе на инвестиционните решения на потребителите. Тя помага на ръководството да представи съществената информация по…Още

Предложения за разяснения към МСС12 и МСС21

На 21.10.2015 г. Комитетът по разясненията към СМСС публикува предложение за приемане на две нови разяснения към МСС12 и МСС21, касаещи практическото прилагане на двата стандарта . Предложението относно МСС12 предоставя насоки за отчитането на несигурността във връзка с данъка върху дохода. Второто предложение се занимава с валутния курс, който се прилага при отчитане на сделки в чуждестранна валута с авансово плащане. Очаквайте подробности.Още

Отново за паричните потоци, част 4

Продължаваме с класификацията на паричните потоци. Днес ще разгледаме някои по-особени случаи, които предизвикват интерес. Лихви Предприятието следва да представи платените и получените лихви като отделни статии. МСС7 признава, че по отношение на нефинансовите предприятия няма консенсус за това как да се класифицират получените и платени лихви. Ето защо стандартът оставя този избор на усмотрението на ръководството, но изисква избраната от предприятието класификация да се прилага последователно от период на период. Платените лихви могат да бъдат класифицирани по два начина,…Още