МСС21

За проекта за Разяснение на МСС21

През 2014 г. Комитета по разяснения към СМСС беше сезиран с един на пръв поглед ясен въпрос – „Кой курс трябва да се използва при отчитане на авансово плащане по сделка в чуждестранна валута?“. По-конкретно питането е развито в следния сценарий: По кой валутен курс трябва да се признае приходът от сделката – този в момент Т0, Т1 или Т2, където моменти са: В момент Т0 предприятието сключва с клиент сделка за продажба на някаква стока, като цената е деноминирана…Още

Предложения за разяснения към МСС12 и МСС21

На 21.10.2015 г. Комитетът по разясненията към СМСС публикува предложение за приемане на две нови разяснения към МСС12 и МСС21, касаещи практическото прилагане на двата стандарта . Предложението относно МСС12 предоставя насоки за отчитането на несигурността във връзка с данъка върху дохода. Второто предложение се занимава с валутния курс, който се прилага при отчитане на сделки в чуждестранна валута с авансово плащане. Очаквайте подробности.Още