Удостоверения

Оформяне на трудова книжка от ИТ

” Здравейте, Казусът е: Трудовата книжка е оформена от ИТ – вписана е датата на прекратяване на трудовото правоотношение и основанието по чл.327, ал. 2 от КТ. Проблемът е, че няма кой да постави правоъгълния печат за трудовия стаж. Новият работодател го изисква. Благодаря! “ Отговор: “Здравейте, Когато е невъзможно предходният работодател да впише продължителността на признатия трудов стаж в книжката, това се извършва от ИТ – вижте чл.350а от КТ. Освен това никъде няма изискване за вписване на признатия…Още

Удостоверенията за местно лице по СИДДО ще се издават в офисите на НАП

От 15 август 2016 г. удостоверенията за местно лице на Република България по смисъла на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) ще се издават от съответната компетентна териториална структура на НАП. Досега документите се издаваха само от Централно управление на НАП в София. Съвсем скоро на сайта на НАП ще бъде достъпна и новата бланка на “Искане за издаване на удостоверение за местно лице” (Обр. № Окд-273).Още