Закон за счетоводството

За проекта за Закон за счетоводството, част 5

След силно критичния анализ, на който подложихме първата глава на проекта за Закон за счетоводството, днес ще се обърнем към една подчертано теоретична част на законопроекта, а именно принципите, върху които трябва да се осъществява счетоводната дейност. Без да се впускаме в теоретично обсъждане на значението на термина „принцип“, трябва да подчертаем, че принципите в счетоводството са от изключително значение. Те са водещото начало, основата, върху която се осъществява счетоводството. Нещо повече, съвременното счетоводство, в т.ч. международните счетоводни стандарти, са…Още

Проектът за Закон за счетоводството – одобрен на първо четене от бюджетната комисия

На 10.09.2015 г. на първото заседание на парламентарната бюджетна комисия след лятната ваканция депутатите разгледаха на първо четене проекта за Закон за счетоводството. Неофициалната информация е, че проекът е одобрен на първо четене.Още