Решение 961 от 16.04.2010 на АС София по АД6880 от 2009