От 15 август 2016 г. удостоверенията за местно лице на Република България по смисъла на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) ще се издават от съответната компетентна териториална структура на НАП. Досега документите се издаваха само от Централно управление на НАП в София.

Съвсем скоро на сайта на НАП ще бъде достъпна и новата бланка на “Искане за издаване на удостоверение за местно лице” (Обр. № Окд-273).