” Здравейте 🙂

Поставена съм пред следния казус : Служител има два сключени договора – основен и допълнителен. След освобождаване от длъжност и от двете места работодателят по основния договор е сложил продълговат печат. Но работодателят по допълнителния договор е записал само дата на прекратяване и основание за освобождаване по КТ. Изрично е написано, че служителят е работил на 4 часа. Не е сложен въпросния продълговат печат, тъй като осигурителния стаж не е равен на зачетения. От НОИ твърдят, че въпреки 4-часовият му работен ден, трябва да се сложи такъв продълговат печат и да се напише стаж. Въпросът ми е: ако се нанесе стаж, то той трябва да се изчисли на база 4 часа или на база 8 часа? Или изобщо нищо не се пише? Моля помогнете

Благодаря ви предварително!

Отговор:

“Здравейте,
Допълнителен договор не се вписва в трудовата книжка. По основния договор така или иначе е признат пълен трудов стаж – допълнителният договор не увеличава признатия трудов стаж.
За допълнителния договор се издава УП3 за удостоверяване на осигурителен стаж (който би се добавил, само ако осигурителният стаж по основното правоотношение не беше пълен) и УП2 за осигурителния доход.
В този смисъл записът в ТК по допълнителното правоотношение е грешно извършен. Бихте могли да изискате от вторият работодател да анулира записа, като го зачеркне с червено, напише, че записът се анулира поради липса на основание за извършвянето, постави подпис и печат.
Успех!