В практиката не са един и два случаите, в които предприятието се изправя пред събития или влиза в транзакции, чиято продължителност се развива в повече от един отчетен период. Такава може да е ситуацията, в която едно дружество извършва услуга на свой клиент с голяма продължителност – например строеж на кораб или строително-монтажни работи на голям строителен обект и други подобни, нека ги наречем – дългосрочни услуги. Дългосрочни са всички услуги, чието предоставяне започва в един отчетен период и завършва…Още