Трудов стаж

Оформяне на трудова книжка от ИТ

” Здравейте, Казусът е: Трудовата книжка е оформена от ИТ – вписана е датата на прекратяване на трудовото правоотношение и основанието по чл.327, ал. 2 от КТ. Проблемът е, че няма кой да постави правоъгълния печат за трудовия стаж. Новият работодател го изисква. Благодаря! “ Отговор: “Здравейте, Когато е невъзможно предходният работодател да впише продължителността на признатия трудов стаж в книжката, това се извършва от ИТ – вижте чл.350а от КТ. Освен това никъде няма изискване за вписване на признатия…Още

Изчисляване на трудов стаж при непълен месец

Здравейте, приятели, Днес ще обърна съвсем накратко внимание на това как се изчислява трудовият стаж, когато служителят не е бил в трудово правоотношение през всички календарни дни на месеца, като се ограничавам само до случаите, в които лицето е отработило поне половината законоустановено работно време, т.е. поне 4 часа дневно. И така, ще намерите нормативните записи в чл.355, ал.3 на Кодекса на труда и чл. 9, ал.3 на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, които могат да бъдат обобщени…Още

Трудовата книжка през погледа на работодателя

Трудовата книжка е документ, който в очите на повечето работодатели е нещо архаично, останало от отминалите вече аналогови времена. И това не е без основание. В крайна сметка повечето данни, вписани в нея, са получени от държавната администрация по други канали – справка по чл.62 от КТ, декларации образец 1 и 6 и пр. Работодателят обаче няма достъп до базата данни, с която разполагат НАП и НОИ, и това дава на трудовата книжка полезност в много случаи. На първо място,…Още