Защо ФРС

Защо да предпочетете нас?

  • Защото струваме по-малко, отколкото да си наемете квалифициран счетоводител с права за съставяне на финансови отчети.
  • Защото сме достъпни непрекъснато, 24/7. Няма да разберете, когато някой от нашия екип отсъства.
  • Защото ви спестяваме средства за квалификация на счетоводен персонал. Ние сме високо квалифицирани и непрекъснато повишаваме знанията си.
  • Защото ценим времето ви. Ние поемаме всичко – от събирането на документите от ваш офис до обикаляне по институции.
  • Защото ще бъдете по-добре информирани. Ще получавате ежемесечни доклади с резултатите от вашата дейност.
  • Защото поемаме пълна отговорност за лихви, глоби и имуществени санкции по наша вина.
  • Защото предлагаме фиксирани цени и ясни условия, без скрити и допълнителни такси.