Блог

Изчисляване на трудов стаж при непълен месец

Здравейте, приятели, Днес ще обърна съвсем накратко внимание на това как се изчислява трудовият стаж, когато служителят не е бил в трудово правоотношение през всички календарни дни на месеца, като се ограничавам само до случаите, в които лицето е отработило поне половината законоустановено работно време, т.е. поне 4 часа дневно. И така, ще намерите нормативните записи в чл.355, ал.3 на Кодекса на труда и чл. 9, ал.3 на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, които могат да бъдат обобщени…Още

Облагане на разходите в натура с окончателен данък върху разходите по ЗКПО

В ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., беше обнародван ЗИД на ЗКПО, с който се направи съществено изменение във фискалното третиране на разходите за активи, предоставени за лично ползване, или т.нар. разходи в натура. Промените са познати в обществото и под името “данък уикенд”. И така, с промяната в ЗКПО се променя третирането на активите на дружеството във връзка с тяхното използване. До този момент начинът на използване имаше значение само за превозните средства, като те се облагаха с окончателен…Още

Трудовата книжка през погледа на работодателя

Трудовата книжка е документ, който в очите на повечето работодатели е нещо архаично, останало от отминалите вече аналогови времена. И това не е без основание. В крайна сметка повечето данни, вписани в нея, са получени от държавната администрация по други канали – справка по чл.62 от КТ, декларации образец 1 и 6 и пр. Работодателят обаче няма достъп до базата данни, с която разполагат НАП и НОИ, и това дава на трудовата книжка полезност в много случаи. На първо място,…Още

Отчитане на събития, развиващи се в повече от един отчетен период

В практиката не са един и два случаите, в които предприятието се изправя пред събития или влиза в транзакции, чиято продължителност се развива в повече от един отчетен период. Такава може да е ситуацията, в която едно дружество извършва услуга на свой клиент с голяма продължителност – например строеж на кораб или строително-монтажни работи на голям строителен обект и други подобни, нека ги наречем – дългосрочни услуги. Дългосрочни са всички услуги, чието предоставяне започва в един отчетен период и завършва…Още

За проекта за Разяснение на МСС21

През 2014 г. Комитета по разяснения към СМСС беше сезиран с един на пръв поглед ясен въпрос – „Кой курс трябва да се използва при отчитане на авансово плащане по сделка в чуждестранна валута?“. По-конкретно питането е развито в следния сценарий: По кой валутен курс трябва да се признае приходът от сделката – този в момент Т0, Т1 или Т2, където моменти са: В момент Т0 предприятието сключва с клиент сделка за продажба на някаква стока, като цената е деноминирана…Още