Финансово-счетоводни и данъчни консултации

Еднократни услуги, подходящи, както за клиенти, така и за други лица, занимаващи се със счетоводство. Предлагаме консултации по въпроси, свързани с:

  • Закон за счетоводството;
  • Национални стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия;
  • Международни стандарти за финансово отчитане;
  • Данъчни закони;
  • Трудово-осигурителни кодекси и закони;
  • Реални казуси от практиката;
  • Изготвяне на бизнес планове и бюджети;

Заплащането се формира на база извършена работа.