Услуги за физически лица

Услуги, предназначени за физически лица.

  • Попълване и подаване на всякакъв вид данъчни декларации
  • Консултации по въпроси, свързани с данъчните и осигурителните закони
  • Пенсиониране
  • Представителство пред органите на НАП, НОИ, ИТ и пр.

Възнаграждението представлява еднократна твърда сума.