МСС7

Отново за паричните потоци, част 4

Продължаваме с класификацията на паричните потоци. Днес ще разгледаме някои по-особени случаи, които предизвикват интерес. Лихви Предприятието следва да представи платените и получените лихви като отделни статии. МСС7 признава, че по отношение на нефинансовите предприятия няма консенсус за това как да се класифицират получените и платени лихви. Ето защо стандартът оставя този избор на усмотрението на ръководството, но изисква избраната от предприятието класификация да се прилага последователно от период на период. Платените лихви могат да бъдат класифицирани по два начина,…Още

Отново за паричните потоци, част 3

Продължавам с поредицата за паричните потоци, като следващите две статии ще бъдат посветени на тяхната класификация според изискванията на МСС7. Тази част от разработката беше публикувана като отделна статия в бр.5 от 2015 г. на Списанието на ИДЕС. Изготвянето и представянето на Отчет за паричните потоци попадат в обхвата на Международен счетоводен стандарт 7. Едно от основните изисквания на МСС7 е предприятията да класифицират паричните си потоци в три категории – потоци от оперативна дейност, от инвестиционна дейност и от финансова…Още

Отново за паричните потоци, част 2

В предходната статия представих значението на информацията за паричните потоци. В част 2 от поредицата ще разгледам основните понятия, свързани с тази тема. Отчетът за паричните потоци е предназначен да осигурява информация за постъпленията в и плащанията от предприятието, осъществени през отчетния период. Както формулира PricewaterhouseCoopers той „трябва да се фокусира върху идентифицирането на паричните резултати от сделките с външни за предприятието страни и ефектите им върху паричното му състояние“. В Отчета за паричните потоци се представят само ефектите от…Още

Отново за паричните потоци, част 1

Здравейте, скъпи читатели! Позволявам си да се отклоня от поредицата за проекта за Закон за счетоводството, тъй като искам да споделя с вас разсъжденията си на тема отчитане на паричните потоци. В няколко поредни статии ще представя на вниманието ви един анализ на значението на отчитането на паричните потоци, основните понятия в тази сфера, правилата за класификацията им и методите за съставяне на съответния отчет. Приятно четене! И така, съвременното счетоводство е здраво стъпило върху основополагащия принцип на текущото начисляване.…Още