Решение 14999 от 08.12.2010 на ВАС по АД 7287 от 2010