Проектът можете да видите на следния линк:
http://parliament.bg/bills/43/502-01-64.pdf