Приета е новата наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване