На 11.09.2015 СМСС взе формалното решение за отлагане на ефективното влизане в сила на МСФО15. Новата ефективна дата е 01.01.2018 г.