На 30 юли Съветът по МСС публикува предложение за пояснения и допълнителни преходни облекчения към МСФО15. Общественото обсъждане е открито до 28 октомври 2015 г.

Поясненията са в посока:

  • идентификация на задължението за изпълнение по договор;
  • как да се определи дали дадена от страните, които участват в сделката, е титуляр или агент;
  • как да се определи дали даден лиценз дава на клиента право на достъп или право на използване на на някаква интелектуална собственост на предприятието.