IASB публикува проект за практическо ръководство по прилагането на концепцията за същественост, част от по-широката инициатива на Борда за подобряване на оповестяванията. Срокът за изпращане на становища е 26 Февруари 2016 г.

По-долу можете да прочетете превод на прес съобщението на Борда.

Концепцията за същественост е филтър, чрез който ръководството пресява информацията, така че финансовите отчети да включват цялата финансова информация, която би могла да повлияе на инвестиционните решения на потребителите. Тя помага на ръководството да представи съществената информация по един ясен и ефективен начин, като несъществената информация се пропуска.

Проекто-ръководството, под формата на Практическо становище, беше разработено в отговор на притесненията, че ръководството често не е сигурно как точно да приложи концепцията за същественост, поради което използва изискванията за оповестяване в Стандартите като чек лист. Това може да доведе до свръх-оповестяване на несъществена информация, която да замъгли полезната информация и да направи финансовите отчети претрупани и по-малко разбираеми. Може да доведе и до пропускане на важна информация.
Дали една информация е съществена или не зависи от редица фактори и специфични за предприятието обстоятелства, и е предмет на професионална преценка. Определянето на информацията за съществена също така изисква потребителите на финансовите отчети и решенията, които те взимат на базата на тези отчети, да бъдат разбирани.

По този повод председателят на IASB – г-н Hans Hoogeervorst направи следния коментар:

Финансовите отчети са предназначени да бъдат средство за комуникация и не трябва да бъдат разглеждани като просто упражнение по постигане на съответствие. Ръководството трябва да стъпи една крачка назад и да прецени дали осигурява правилното ниво на информация във финансовите отчети.

Практическото становище ще помогне на ръководството да изгради преценката си, ще го окуражи да премахне повтарящите се и неинформативни фрази и ще подобри общото ниво на качество на финансовите отчети.

Подобряването на качеството и количеството на оповестяванията изисква полагането на общи усилия от одитори, регулатори, предприятия и стандартизационни организации. Ето защо при разработването на проекта за Практическо становище IASB проведе консултации със Съвета по международни стандарти за одит и осигуряване (IAASB) и с Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO).

Проекто-ръководството по съществеността е допълнение към една промяна на МСС1 Представяне на финансовите отчети, направена от IASB през 2014, която поясни, че от предприятията не се изисква да изпълняват специфичните изисквания за оповестяване на отделните Стандарти, ако съответната информация не е съществена. Също така промяната поясни, че предприятието трябва да прецени дали да представя допълнителни оповестявания, ако спазването на специфичните изисквания би било недостатъчно за целите на разкриването на съществената информация.


Можете да се запознаете с проекто-ръководството тук.