Днес явно е ден на законопроекти от нашата сфера.

Преди малко беше входиран и проект за промяна в ЗДДФЛ.

Предложението е на групата на ПФ и по същество представлява форма на семейно подоходно облагане, което обаче противоречи на концепцията на плоския данък. Да видим дали ще мине.

http://parliament.bg/bills/43/554-01-147.pdf